In vé điện tử

Quý khách đặt vé máy bay tại đại lý Vé Máy Bay F1 có nhu cầu in vé điện tử vui lòng liên hệ , vé điện tử được hiển thị bao gồm 1 đoạn mã có thể là số hoặc chuỗi ký tự, cũng có thể là cả 2. Vé điện tử dùng để làm thủ tục ngoài sân bay.